Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
TE TOIORA TAMARIKI

Kai roto mâtau i te hapori e mahi ana mô te oranga ô te tamaiti, hai tauawhi hoki i ngâ whânau. Mahi ai mâtau i ngâ kâinga, i ngâ Kôhanga Reo, i ngâ Whare Kôhungahunga, i ngâ kura, â, i roto i te hapori kia tâea ai e ngâ whânau ô ngâ tamariki nohinohi kei raro iho i te 5 tau te pakeke, ngâ ratonga e hiahia ana râtau, e tika ana hoki mô â râtau  tamariki penei i:
 

  •  ngâ Rongoâ Ârainga Mate
  •  te torotoro i te Tâkuta
  •  te torotoro i te Tâkuta Toiora ô te Tamaiti 
  •  te tuku i te tamaiti ki te Tâkuta Niho
  •  Te Kôhanga Reo/Whare Kôhungahunga
  •  te Kai Tôtika
  •  ngâ Kaupapa Ârainga Whara
  •  ngâ kaupapa âwhina â WINZ 
  •  ngâ kaupapa âwhina â etahi atu ratonga 


Whakapâ mai ki â:

Rangimaria Mariu, Kaitakawaenga Tamariki
T: (07) 31 29 670 | M:  000 00000000 | E: tamariki@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga