Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
WHAKAPÂ MAI:

57 Te Tiriti o Tûhoe
Taneatua 3191
Aotearoa

Wâea             +64 7 3129 670
Wâea Whakaahua +64 7 3129 671

Imçra  tekaokaootakapau@xtra.co.nz

Paetukutuku   www.tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga