Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
TE TOIORA KAUMÂTUA

Ko â mâtau kuia, koroua hoki ngâ taituarâ o â mâtau whânau, â mâtau hapû me tô mâtau iwi.
Haere ai mâtau ki te tirotiro i â mâtau pâkeke i roto i ô râtau kâinga; mahi ai, âwhina ai hoki i te hunga hauâ; whai waka ai mô râtau; whakarite ai i ngâ ara e taea ai e hua ai ngâ âwhina mai i ngâ ratonga tari kâwanatanga me çtahi atu roopu ki ô râtau; â, ka tû ngâ râ hauora, hai tohutohu hai whakapiki ake i ô râtau  môhiotanga mô te toiora me ôna âhuatanga.

Ko Hîopeope Kaumâtua te kaupapa e whakahaere ana i ngâ mahi whakangahau, whakawhanaungatanga mâ ngâ pâkeke, â, ko çtahi ô ngâ hôtaka he manawa ora hai whakakori tinana, he mirimiri, he wânanga, he haere ki ngâ haerenga ka whakaritea.

Whakapâ mai ki â:
Mahiti Mariu, Kaimahi-â-Iwi
W: (07) 31 29 670 | WP:  000 00000000 | I: hapori@tuhoematauranga.org.nz

Akuira Te Moana, Kaitakawaenga Ratonga Tautoko Hauâ 
W: (07) 31 29 670 | WP:  000 00000000 | I: tautoko@tuhoematauranga.org.nz

Milly Akuhata, Kaihîopeope Kaumâtua
W: (07) 31 29 670 | WP:  000 00000000 | I: kaumatua@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga