Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
HE TOIORA HINENGARO

Ka noho â Tamson Trust ki raro i â mâtau, he ratonga whai oranga hai whakaako, hai whakangungu, hai whakapakari ake i ngâ taiohi e pôraruraru ana â-hinengaro, â-tinana, â-wairua.
Ko tâ te Tamson Trust he whakarite i ngâ mahi tiaki e tika ana mô â râtau hunga whaiora, arâ ngâ oranga e âhei ana râtau ki te tono; he whakarite waka kawe i â râtau, çtahi tânga manawa mô râtau; he whakahaere hôtaka ia râ; ngâ mahi whakaora; ngâ whakangungu me ngâ akoranga hoki. 

Mahi anâ ai hoki te Trust me ngâ tohunga ô ngâ Ûmanga Hinengaro, arâ ngâ kaimahi-â-iwi, Net Support me nga ratonga whakamâtau hinengaro mâuiui.

Whakapâ mai ki â:
Wini McLean, Neehi
W: (07) 31 29 670 | WP:  000 00000000 | I: wini.mclean@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga