Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
HE PÂNUI

Ka puta tâ mâtau pûrongo a Te Manu Taiko ia marama i tênei tau hai whakatairanga i â mâtau mahi, i ngâ whakanekeneke ô te haukâinga. 

Whakapatô mai kia kite ai koe i te pûrongo ô te wâ tonu nei.

Ngâ pûrongo ô mua:
 

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga