Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
NGÂ HOA MAHI

Kei Waiohau â Te Tâpenakara Mô Te Iwi Trust, he ratonga hauora, ratonga mô te hunga hauâ hoki. Mahi tahi ai â Te Tâpenakara me Te Kaokao o Takapau ki te whakatairanga i ngâ mahi ârai whara â Te Mâori Health Promotion Service, kia iti ake ai ngâ mahi tûkino whânau, â, ki te whakatairanga hoki i ngâ  rawa ki te hapori mai I Te Reo Mâori Health Promotion Resources. Whakapâ atu: RD 2 WHAKATANE W: (07) 3228 747

 

Kei Ruatahuna â Hinepûkohurangi Trust, te ratonga hauora, ratonga hoki mô te hunga hauâ. Mahi tahi ai râtau me Te Kaokao o Takapau ki te whakahiato, ki te tuku hoki i ngâ rawa whakatairanga i Te Reo Maori Health ki ngâ marae, ki ngâ Kôhanga Reo i Ruatahuna. Ngâ mahi whakatairanga ko ngâ pânui ki te tuawhenua, ko te reo irirangi ô te iwi me â râtau pânui pukapuka whakapiri ai ngâ hui, i ngâ marae. Whakapâ atu: 1 Sister Annie Rd, Ruatahuna W: (07) 366 3191

I te tau 2010, ka tohua e Te Puni Kôkiri mâ ngâ kôputu ratonga hauora, ratonga-â-iwi e 25 e tâtaki i ngâ panoni auaha, nunui hoki e pâ ana ki te whakahaere o â râtau kaupapa hauora, toko i te ora mô ngâ whânau. Kua whakaemihia e Te Ao Mârama ngâ ratonga e iwa o roto o te rohe o Mataatua, â, ko te Rûnanga Mâtauranga o Tûhoe têtahi, ki te hautû i ngâ tikanga a Whânau Ora. Anei ngâ ratonga:

Te Ao Hou Trust, Toiora Health Centre, Whakatôhea Mâori Trust Board, Whakâatu Whanaunga Trust (Opotiki), Ngâi Tai Iwi Authority, Torere; Taneatua Waimana Ruatoki Taiohi Trust; Waikirikiri Social Services, Ruatoki; Te Tapenakara Mô Te Iwi Trust, Waiohau; me te Rûnanga Mâtauranga o Tûhoe, Taneatua.

Ko ngâ kupu whakaari a Te Ao Hou Trust ko te  whânau mârohirohi, te whânau môhio, te whânau toiora me te whânau mahi ngâtahi. Â, ka whakarite râtau i te  ara hei whakamataara, hei whakamôhio i ngâ whânau kia hua ai â râtou hiahia, ngâ tauawhi, ngâ tirohanga aromatawai  me ngâ whakanui i â râtou anô. Whakapâ atu: 32A King St , Pouaka Poutâpeta 342,  Opotiki W: (07) 315 6266  www.teaohou.org.nz

Ko nga pûtea me ngâ ratonga hauora, ratonga hunga hauâ mô te iwi 200,000 o tênei rohe nâ te Poari Hauora â Rohe o Te Moana â Toi. Ko Te Kaokao o Takapau kei te whakaû i ngâ kaupapa mahi â te Poari e rite ana mô ngâ rohe ô Tûhoe. Kai tâ râtau ipurangi www.bopdhb.govt.nz te nuinga o ngâ whakamârama.

Whakapâ mai

Nga kaimahi

 

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga