Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
WHAKATAIRANGA TOIORA

Whakatairangaihia ai â mâtau mahi i roto i tô mâtau hapori kia môhio ai, kia mârama ai te haukâinga i ngâ ratonga, i ngâ âwhina hei toro mai mâ râtau. Anei e whai ake nei êtahi ô â mâtau mahi:
 

 • Toiora mô te tamariki, te taiohi, ngâ kaumâtua
 • Tautoko i te hunga hauâ
 • Ngâ mahi-â-rehia, ngâ whakawhanaungatanga mâ ngâ kaumâtua
 • Ngâ akoranga mô te mate huka, huango, whakangote pêpê, tirotiro û, tirotiro aroaro mô te mate pukupuku
 • Noho puni mâ te taiohi, ngâ tautoko, tauawhi
 • Ârai whara
 • Kai tôtika me te manawa ora
 • Haumaru ô ngâ tûru tamariki, kôhungahunga
 • Auahi kore, ârai wera i te whare
 • Hâkinakina me te kapa haka
 • Mahi puoro
 • Ngâ whakanekeneke â te iwi, â ngâ hapû, â te haukâinga


Whakapâ mai ki â:
Colleen Walters. Kaihâpai Ratonga Hauora
T: (07) 31 29 670 | M:  000 00000000 | I: temanutaiko@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga