Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
TE RÛNANGA MÂTAURANGA O TÛHOE

I te tau 1992 ka whakatûhia e te iwi whânui Te Rûnanga Mâtauranga o Tûhoe. Ko ngâ kaitiaki i tênei wâ ko Ahorangi Wharehuia Milroy, ko Rangiteremauri Heremia, ko Ahorangi Timoti Karetu, ko Te Waiarani Harawira, ko Te Ripowai Higgins. 
Ko ngâ whâinga a te rûnanga hai:

Whakareia i te oranga ô Tûhoe â-ohanga, â-tikanga me te mau tonu o te mana me te mauri Tûhoetanga 

Whakapiki ake i ngâ rawa e hiki ai te ora ô Tûhoe whânui, â-ohanga, â-tikanga

Whakatakoto mahere rautaki hai whakatinana I ngâ kaupapa e piki ai te ora ô Tûhoe, â-toiora, â-oranga, â-matauranga

Whakaora tonu, hai pupuri tonu i te reo rangatira ô Tûhoe me te mana Tûhoetanga 

Tautoko i ngâ mahi whakahoki mai i ngâ whenua raupatu ô Tûhoe

He hua â Te Kaokao o Takapau nâ te kaha ô Te Rûnanga Mâtauranga o Tûhoe ki te anga whakamua, ki te whakapikipiki ake i te oranga ô tô tâtau iwi.

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga