Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
RATONGA-Â-IWI, TAUAWHI ME TE TAUTOKO HAUÂ

Ko mâtau ngâ ringaringa tautoko, tohutohu, âwhina hoki i ngâ whânau kia taea ai e râtau te toro i ngâ ratonga , i ngâ âwhina e hiahia ana râtau, e tika ana hoki mô râtau. 
Ko ngâ whânau kua rêhitahia i raro i a Te Kaokao o Takapau ka riro mâ tâ mâtau kaitakawaenga e tautoko haere tonu i roto i ô râtau kâinga, i ngâ Kôhanga Reo, i runga i â râtau  wâea kôrero, mâna anô hoki e whakarite ngâ akoranga, ngâ whakangungu mô râtau.
He mahi tahi hoki mâtau me ngâ ratonga ô waho, ngâ tari hai âwhina i ô tâtau whânau. E âhei ana ngâ whânau ki te tuku tono âwhina ki te Whânau Support mâ ngâ tâkuta, ngâ nêhi whakawhânau pêpê me êtahi atu tohunga hauora, hai whakarite tênei mâ ngâ hoa me te whânau tonu rânei.

Whakapâ mai ki â:
Akuira Te Moana, Kaitakawaenga Tautoko I Te Hunga Hauâ
T: (07) 31 29 670 | M:  000 00000000 | I: tautoko@tuhoematauranga.org.nz

Mahiti Mariu, Kaimahi-â-iwi
T: (07) 31 29 670 | M:  000 00000000 | I: hapori@tuhoematauranga.org.nz

Rorakawa Umuhuri, Kaimahi-â-iwi & Kaitautoko Taiohi
T: (07) 31 29 670 | M:  000 00000000 | I: rorakawa@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga