Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
Hana Harawira, General Manager 
E: hana@tuhoematauranga.org.nz 

Awhi Pouwhare, Office Manager 
E: ap@tuhoematauranga.org.nz

Tania Harawira, Business Manager
E: tekaokaootakapau@xtra.co.nz

Angie Harawira, Whânau Ora Team Leader
E: whanau@tuhoematauranga.org.nz

Mahiti Mariu, Social Worker
E: hapori@tuhoematauranga.org.nz

Akuira Te Moana, Kaitakawaenga Disability Support Services
E: tautoko@tuhoematauranga.org.nz

Milly Akuhata, Kaihîopeope Kaumâtua
E: kaumatua@tuhoematauranga.org.nz

Rameka Tuhaka, Kaitakawaenga CAYAD
E: cayad@tuhoematauranga.org.nz

Tracey Mariu, Kaitakawaenga Nutrition & Physical Activity
E: tracey@tuhoematauranga.org.nz

Moko Savage, Social Worker & Youth Advocate
E: ekepanuku@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga