Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
TE IWI O TÛHOE

I te tau 2006, 32,670 te rahi o te iwi o Tûhoe; 5,000 ô Tûhoe kei te rohe pôtae e noho ana. Ko te nuinga kei ngâ pâ matua, kei ngâ taone hoki pâ tata ana ki Te Urewera; pênei i â Murupara, i â Rotorua, i â Whakatane, Turanga, Wairoa hoki. Kua roa te iwi ô Tûhoe e noho ana i ngâ taone nui pênei i Tamaki Makaurau, i Poneke, i Kirikiriroa, â, kua tûtû ô râtau roopu hai tautoko i â râtau anô, ô râtau kapa haka kia mau tonu ai ngâ herehere tangata ki te haukâinga. 
Ko Tûhoe te iwi tuatahi ki te whakatû marae i waho i tôna ake rohe hai pupuri i ngâ heretangata. Ko te marae tuatahi ko Mataatua kei te tû i runga i ngâ whenua nâ Te Arawa i koha mai ki â Tûhoe. Ko te marae tuarua ko Te Tira Hou kei Panmure ki Tamaki.
Kei Te Urewera tonu â Tûhoe e noho ana. Kei te  tûtû tonu ngâ kâinga i runga i ô râtau whenua kei roto i te ngâherehere. Ko Te Urewera tonu te pâtaka kai â Tûhoe mai inamata. 
Kua tû ngâ mahi â te iwi hai manaaki i ngâ manu Mâori te kiwi i te pû o te tonga ki Waikaremoana, te kôkako ki Te Waimana. Kua roa hoki ngâ mahi tâpoi e whakahaerehia ana e êtahi o te iwi hai oranga mô râtau.
E ai ki ngâ tatauranga 2001 kei te ora te reo Mâori ô Tûhoe, 40 ôrau o te iwi e kôrero ana i te reo tûturu. Kâre he iwi e kâtata mai te rahi ki te kôrero Mâori pênei i tô Tûhoe.

Tuhoe.pdf 5357K View or  download 

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga