Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
WHÂNAU ORA

He tokonga whakaaro â Whânau Ora e whakahaerehia ana I runga I te wairua Mâori, e whai ana i ngâ tikanga Mâori kia hua ai ngâ ratonga nga hiahia hoki o ngâ whânau. He kaupapa tçnei e mahi ngâtahi ai ngâ tare kâwanatanga maha me te whânau tçnâ te mahi ai â te huhua i te taha ô te tangata kotahi anake ô te whânau.

Ko tâ mâtau mahi mô te Whânau Ora he whakawhâiti katoa mai i ngâ ratonga e tika mô te tûroro me tana whânau ki te wâhi kotahi.

Hei tauira, menâ tetahi koroua e hiahia ana âwhina ana kua riro mâ te kaimahi-â-iwi hei whakarite katoa ngâ âwhina e tika ana mena i â WINZ; ka whakarite ai mâtau i tana tâkuta me te hôhipera i runga i ôna hiahia toiora me ngâ tiaki e tika ana môna; kua riro mâ tâ mâtau kaitakawaenga e toro ngâ  âwhina hai whakatikatika i te kâinga penei i te ara ki te whare; ka tirotirohia tonuhia a ia, â, ka whakaritea hoki he waka kawe i â ia, ngâ kûpane penehîni rânei mô te waka kawe i a ia ki te hôhipera; ka wâtea hoki a ia ki te haere ki ngâ mahi whakangahau, whakawhanaungatanga â Te Kaokao o Takapau.

Ko te kaupapa nui â Whânau Ora ko te whakang?wari I ngâ âhuatanga katoa kia ora ai te whânau. 

Whakapâ mai ki â:
Angie Harawira, Kaihautû Whânau Ora
W: (07) 31 29 670 | WP:  000 00000000 | I: whanau@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga