Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
TE TOIORA TAIOHI
He mahi â mâtau e rite ana mô ngâ rangatahi 13 ki te 18 tau te pakeke. He mahi e ako pono ana, e tautoko ana i â râtau i roto i ngâ tikanga, i ngâ âhuatanga ô te ao Mâori; hei whakapakari hoki i ngâ pukenga e tû tangata ai râtau. Anei e whai ake nei â mâtau hôtaka:

HE TAUTOKO Tata ki te 30 ôrau  o te iwi o  Tûhoe kei waenga i te 15 ki te 29 tau te pakeke. Mahi ai â mâtau kaitautoko – kaimahi-â-iwi …[atu]

TE HÎKOIKOI He hôtaka tçnei 10 wiki te roa. He hôtaka whakapakari pukenga e whakahaerehia ana i  Te Wharekura ô Ruatoki …[atu]

COMMUNITY ACTION ON YOUTH AND DRUGS (CAYAD) We are part of the national CAYAD project that contributes to the Govt’s National Drug Policy …[atu]

NGÂ NOHO PUNI Ô EKE PANUKU 
Whakahaerehia ai ngâ noho puni ô Eke Panuku e te Kaokao ô Takapau me te Poari Hauora â Rohe o Te Moana â Toi. …[atu]

TE KAI TÔTIKA ME TE MANAWA ORA
Tçtahi mahi nui e ora ai â tâtau  tamariki, â tâtau rangatahi hoki ko ngâ kai tôtika …[atu]

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga