Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
TE TOIORA TAIOHI

HE TAUTOKO Tata ki te 30 ôrau o te iwi o  Tûhoe kei waenga i te 15 ki te 29 tau te pakeke. Mahi ai ô mâtau kaitautoko kaimahi-â-iwi i te taha o ia taiohi e pôraruraru ana me tôna whânau. Ka whakarite âwhina e tika ana, ka tauawhi, ka tautoko i â râtau. Mahi ai hoki râtau i te taha o ngâ tari kâwanatanga , ngâ tari hapori i â CYFs, i ngâ pirihimana, i ngâ kôti, i ngâ roia, i â Youth Aid, ngâ marae, ngâ hapû, ngâ iwi me ngâ ratonga Mâori.

Whakapâ mai ki â:
Moko Savage, Kaimahi-â-iwi & Kaitautoko Taiohi
W: (07) 31 29 670 | WP:  000 00000000 | I: ekepanuku@tuhoematauranga.org.nz

Rorakawa Umuhuri, Kaimahi-â-iwi & Kaitautoko Taiohi
W: (07) 31 29 670 | WP:  000 00000000 | I: rorakawa@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga