Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
TE TOIORA TAIOHI

TE HÎKOIKOI He `hôtaka tçnei 10 wiki te roa. He hôtaka whakapakari pukenga e whakahaerehia ana i Te Wharekura ô Ruatoki mâ ngâ tauira. Ko te whakahau â tçnei kaupapa kia mahi tahi ngâ tauira, kia tû maia, kia môhio ki te whakarite whâinga mâ râtau anô. 
Hai roto anô i tçnei kaupapa ka âhei ngâ tauira ki te whai raihana taraiwa motukâ; ka ako ki te hokohoko me te penapena moni; ki te tiaki i â râtau tinana kia noho mâ ai, ora ai; ki te whakakorikori tinana kia pakari ai; me te kai hoki i ngâ kai e tika ana. 
I roto katoa i ngâ whakaritenga â Te Hîkoikoi he whâinga nui anâ kia noho Tûhoe ngâ mahi akoranga me ngâ whakahaere, kia tû pakari ai â tâtau tamariki i roto i ngâ mahi â ô râtau whânau, hapû, iwi, â te haukâinga hoki.

Whakapâ mai ki â:
Colleen Walters, Kaihâpai Ratonga Hauora
W: (07) 31 29 670 | WP:  000 00000000 | I: : temanutaiko@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga