Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
YOUTH HEALTH
(To be translated)
COMMUNITY ACTION ON YOUTH AND DRUGS (CAYAD)
 

Contact:
Rameka Tuhaka, Kaitakawaenga CAYAD
T: (07) 31 29 670 | M:  000 00000000 | E: cayad@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga