Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
TE TOIORA TAIOHI

NGÂ NOHO PUNI Ô EKE PANUKU 
Whakahaerehia ai ngâ noho puni ô Eke Panuku e te Kaokao ô Takapau me te Poari Hauora â Rohe o Te Moana â Toi. He kaupapa tçnei mô ngâ taiohi o Tûhoe ki Waimana, ki Taneatua, ki Ruatoki, ki Ruatâhuna, ki Waikaremoana. He noho puni çnei e tiakina ai, e tohutohuhia ai ngâ taiohi mô te toru râ. Tû ai çnei noho ia toru marama. 
Ko tçtahi ô ngâ noho puni nei ka haere ki te moana, ki tçtahi  noho ai. I reira ka whakaakohia ngâ taiohi ki te hç, ki te eke waka, ki te kauhoe, ki te mahi kaimoana. 
Ka haere hoki ki te ngahere noho ai, â, ka piki ki Te Urewera mâ runga hôiho. He hopu tuna, he kaukau, he ako i ngâ kôrero mô te ngahere, ngâ manu, te aitanga  pçpeke, ngâ hîtori çtahi mahi.
I ngâ Takurua ko ngâ noho puni me ngâ akoranga ka pâ ki te piki maunga me âna âhuatanga katoa. He retireti huka, he whai pukenga e ora ai i te hukarere, i te âwhâ, he hîkoikoi ngâ mahi. He whâinga nui ngâ akoranga whakatûpato i â râtau ki ngâ âhuatanga o te moana, te ngahere me ngâ maunga, kia ora ai, kia noho haumaru ai. 

Whakapâ mai ki â:
Moko Savage, Kaimahi-â-Iwi & Kaitautoko Taiohi
W: (07) 31 29 670 | WP:  000 00000000 | I: ekepanuku@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga