Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
TE TOIORA TAIOHI

TE KAI TÔTIKA ME TE MANAWA ORA
Tçtahi mahi nui e ora ai â tâtau  tamariki, â tâtau rangatahi hoki ko ngâ kai tôtika hai kai mâ râtau, â, ko te noho manawa ora o te whânau.
Arâ noa atu ngâ kai e tôtika ana mô te tamariki e ora pai ai engari ko râtau rawa te hunga e noho whakaraerae ana.
Mahi ai mâtau i te taha ô ngâ whânau hai whakarite i ngâ môhiotanga, kia marama ai râtau i ngâ whai oranga tika e wâtea ana ki â râtau me ngâ kai tika hoki mâ te tamariki. çhara te whakakori tinana i te mahi ngâwari engari mâ te kaha, mâ te mâia me te hihiwa ô te tangata ka tâea. 
Ko ngâ mahi e whakatairangahia e mâtau mâ te rangatahi ko te kapa haka, ko te tâkaro pâ pôro, ko ngâ mahi taua me ngâ mahi eke hôiho. E tautoko ana hoki mâtau i â Te Âiotanga ô Te Urupuia, he kaupapa mahi taua Mâori.

Whakapâ mai ki â:
Tracey Mariu, Kaitakawaenga Te Kai Tôtika & Te Manawa Ora
W: (07) 31 29 670 | WP:  000 00000000 | I: tracey@tuhoematauranga.org.nz

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga