Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
POLICIES - TIKANGA HERE
Contact Us

Our Staff

Our Partners

Our Newsletter

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnanga 
Mâtauranga o Tûhoe

Policies

Database

Home